Výdaje na on-line reklamu v USA letos zaznamenají dvouciferný růst

Trendy a čísla (David Kozák, 8. dubna 2010)
Spojené státy bezesporu patří mezi celosvětové internetové velmoci. Informace o očekávaném vývoji a trendech na tomto trhu proto mohou mnohé naznačit i ve vztahu k dalším zemím. Byť stále platí, že rozdíly zůstávají. Trendy však mohou mnohé naznačit...

Přestože předpovědi vývoje loňských a letošních on-line inzertních výdajů v USA (viz tabulka 2) společnosti eMarketer (z prosince 2009) nebyly příliš optimistické, projekce predikcí dalších firem poskytují pozitivnější výhled (viz tabulka 1). Zatímco zástupci firmy eMarketer na konci loňského roku předpokládali, že reklamní výdaje letos porostou jen o 5,5 %, odhady dalších analytiků se pohybují od 7% růstu (UBS a Deutsche Bank), přes Winterberry Group (8,3 %), Barclays Capital (8,9 %), MAGNA (9 %), International Data Corporation (12,6 %) a Collins Stewart (13,3 %), až po 14% zvýšení dle Citi Investment Research.

Pesimismus analytiků společnosti eMarketer hájí senior analytik firmy David Hallerman: "Výdaje nabraly od ledna velký růst. To se týká především reklamy ve vyhledávačích, ale také plošné reklamy. To, zda se tento trend udrží, však záleží na dalším oživování ekonomiky, které není jisté."

Pokud by odhady prezentované jednotlivými firmami vyšly, letošní on-line inzertní výdaje by dosáhly hodnoty mezi 24,1 miliardy dolarů (Deutsche Bank) a 29,7 miliardy dolarů (IDC). Nejčastěji byla uváděna částka 24,9 miliardy dolarů (Barclays, MAGNA, JPMorgan). Analytici firmy eMarketer v prosinci odhadovali, že inzerenti v USA za internetovou reklamu utratí 23,6 miliardy dolarů.

Tabulka 1: Vývoj investic do on-line reklamy v USA, 2008 - 2011 (% změny)

2008 2009 2010 2011
Vyhledávání 19 % 5 % 15 % 12 %
Plošná reklama 7 % 4 % 13 % 10 %
- Digitální video 73 % 34 % 30 % 25 %
- Bannery 11 % 2 % 12 % 8 %
- Rich media -3 % 1 % 10 % 8 %
- Sponzoring -39 % -3 % 5 % 2 %
Classified (* -3 % -14 % 12 % 8 %
E-maily 11 % -16 % 8 % 4 %
Lead Generation (** 11 % -4 % 7 % 5 %
Celkem 11 % 1 % 14 % 10 %

Zdroj: Citi Investment Research, Google.
*) Classified: inzertní linky tříděné podle oborů.
**) Lead Generation: nástroj, jenž slouží k získávání kontaktů na potenciální klienty, kteří projevili reálný zájem o nákup určitého produktu či služby.

Tabulka 2: Výdaje na on-line reklamu v USA, 2008 - 2011 (miliony dolarů)

2008 2009 2010 2011
Vyhledávání 10 546 10 782 11 422 12 172
Plošná reklama 7 640 7 583 8 237 9 072
- Digitální video 734 1 029 1 440 1 966
- Bannery 4 877 4 765 4 923 5 090
- Rich media 1 642 1 476 1 558 1 688
- Sponzoring 387 313 316 328
Classified (* 3 174 2 215 2 030 1 915
E-maily 405 268 283 302
Lead Generation (** 1 683 1 521 1 628 1 739
Celkem 23 448 22 370 23 600 25 200

Zdroj: eMarketer.
Hodnoty za roky 2009-2011 jsou kvalifikovaným odhadem.
*) Classified: inzertní linky tříděné podle oborů.
**) Lead Generation: nástroj, jenž slouží k získávání kontaktů na potenciální klienty, kteří projevili reálný zájem o nákup určitého produktu či služby.

Tabulka 3: Vývoj inzertních výdajů do jednotlivých typů médií v USA, 2008 - 2011 (% změny)

2008 2009 2010 2011
Internet 11,0 % -1,5 % 7,0 % 15,0 %
Televize -8,5 % -14,2 % 7,0 % 5,7 %
Kabelové televize 3,8 % -6,3 % 6,7 % 8,8 %
Rozhlas -7,1 % -15,5 % 3,3 % 3,8 %
Outdoor -0,6 % -5,0 % 0,3 % 6,1 %
Noviny -12,2 % -18,2 % -1,4 % 2,1 %
Časopisy -4,0 % -16,0 % -2,0 % 2,0 %
Celkem -4,8 % -12,3 % 3,8 % 6,4 %

Zdroj: UBS.

Jak už bylo řečeno, značnou roli bude při konečném zúčtování letošních výsledků hrát další ekonomický růst. Nikoliv nepodstatný význam však má také postoj inzerentů, kteří do on-line prostředí převádějí stále více peněz na úkor jiných médií.

Události | Marketing a média | Projekty a investice | Technologie | Trendy a čísla | Lidé a akce | Know how